ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΗΟΙ

ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΗΟΙ

Στόχος Μας Είναι

 • Η αναβίωση της Ρωμηοσύνης/Ορθοδοξίας
 • Η φιλανθρωπία
 • Η εσωτερική ιεραποστολή
 • Να προετοιμασθούν πνευματικά οι Έλληνες για όλα αυτά που έπονται

Στρατηγικές Ενέργειες

 • Ο επανευαγγελισμός των Ελλήνων ως προς τις Ελληνο-ρωμαίικες ρίζες τους.
 • Η βοήθεια μας προς τους άπορους συνανθρώπους μας.
 • Η φιλοξενία πατέρων από το Άγιον Όρος.

Σύγχρονη Φιλική Εταιρεία

 • Το εθνικό μας χρέος μας το υπενθυμίζει το Ποντιακό τραγούδι, «Οι Τούρκ’ … εκούρσευσαν την Πόλ’ τη Ρωμανίαν»
 • Διανθρώπινες ενέργειες και παρεμβάσεις με τη λογική ότι: «Να λες εγώ θα σώσω την Ελλάδα. Αν δεν σωθεί, εγώ φταίω. Και μόνον! εγώ».

Γίνε Μέλος, Συ-Στρατεύσου

 • Αν λησμονήσω, η Ελληνορθοδοξία της Ρωμανίας-Βυζαντίου δε θα ανθήσει!
 • Κύριος Ιησούς Χριστός: «Εντολήν καινήν σας δίδω, Να αγαπάτε αλλήλους. Καθώς και γω σας αγάπησα και σεις να αγαπάτε αλλήλους».

Συ-Στρατεύσου

Αν λησμονήσω, η Ελληνορθοδοξία της Ρωμανίας-Βυζαντίου δε θα ανθήσει!