Δωρεά

1. Για να σωθεί η Ορθοδοξία, ο Ελληνισμός, η Ελληνική γλώσσα, ο πολιτισμός και η παιδεία.
2. Για την υλική και πνευματική προετοιμασία του Ελληνικού λαού για τα δύσκολα χρόνια που έπονται.
3. Για την αναβίωση της Ρωμανίας.

Προσωπικά στοιχεία

Συνολικό ποσό δωρεάς: 1,00€